Professor ved Misjonshøgskolen sier opp

Professor Ola Tjørhom sier opp sin stilling ved Misjonshøgskolen iStavanger. Årsaken er arbeidskonflikten som oppsto da professorenble katolikk.