Kulturbyen Stavanger

Stavanger/Sandnes vil etter alt å dømme bli europeiskkulturhovedstad i 2008. 11 prosjekter er til nå presentert avprogramkomiteen.