Dammen tømmes og fylles på nytt

En omfattende fornyelse av Badedammen— området vil koste mer enn3,7 millioner kroner.