Ja til kristen friskole

Etter en opphetet debatt sa flertallet i formannskapet i går ja til Normisjons søknad om å få etablere en kristen ungdomsskole i byen.