Etterlyser bedre hjelp til alkoholikere

Minst 10 prosent av alle akutte sykehusinnleggelser skyldes alkoholbruk, viser forskning. «Svenske priser» på alkohol vil gi 600 flere dødsfall i året, i følge Statens institutt for rusmiddelforskning.