Godtar færre boliger i Vågen

I tråd politikernes krav blir boligarealet i den store Vågen-planen i Sandnes redusert med cirka 25 prosent. Utbyggerne godtar et tak på 550 boenheter.