Klarer ikke å kutte nok

Stavanger kommune greier bare å kutte 5 av de vedtatte 15 millionene i hjemmebaserte tjenester i år.