Hudfletter politiet og tingretten

Advokat Christine Hamborgstrøm beskylder politiet for å ha begått lovbrudd under ransakinger hos David Aleksander Toskas samboer (29).