- Stavanger-mann kan fritt bryte loven

Mannen er dømt 25 ganger og er registrert med 70 straffbare forholdsiden siste dom. — Nye regler gir ham rett til å begå lovbruddresten av livet uten at han kan straffes mer, hevder statsadvokat.