• Illustratør Annlaug Auestad maler med fosfor for at kyststripen skal lyse av seg selv når det blir helt mørkt i det lille rommet i betjentboligen på Kvassheim, som skal huse en av mange delutstillinger om fyrene våre. Målet med utstillingene, som åpnes av fiskeriminister Helga Pedersen på Kvassheim 2. mai, er å vekke debatt om fyrene sin rolle i Rogaland før og nå. Geir Sveen

Kvassheim fyr får blått rom