Russen skal bli snillere

Det finnes en terrorliste over hvem som skal tas. Den må vi gjøre noe med i år, sier Ingrid Treborg.