- Vanskelig å bli akseptert

— Finnøy kan være en vanskelig kommune å flytte til.