Kunstprater i salongen

— Vi trenger et møtested, tenkte Ole Martin. Og selv om en oftetror at en selv er helt alene om en idé - så viser det seg at andrehar tenkt akkurat det samme omtrent samtidig. Merkelige greier detder.