• Eigersund kommune får kritikk for å skrive helseopplysninger om mødrene i barnets journal. Jan Tore Glenjen

Skriver om mor i barnets journal

Både Klepp og Eigersund kommune får kritikk for å legge inn helseopplysninger om mødrene til nyfødte barn i barnet sin pasientjournal.