Flere på bussen i januar

Kolumbus-sjef Tor Geir Espedal er såre fornøyd medbuss-passasjerene for tiden. Det blir nemlig flere av dem.