• Vegvesenet vil ha bort køene i Mortavika-Arsvågen, og går inn for at det skal gå ferje hvert kvarter. Jon Ingemundsen

Ferje hvert kvarter over Boknafjorden

Ferje hvert kvarter over Boknafjorden, egne felt for tungtrafikk til Tananger og midtdelere på E39 for å forhindre møteulykker er noen av investeringene veivesenet vil gjøre de neste årene. Prislappen er 30 milliarder.