Brødre krever erstatning etter omsorgssvikt

To brødre stiller tirsdag i Stavanger tingrett med krav om erstatning etter omfattende omsorgssvikt i barndommen.