Vipa observert

Et sikkert vårtegn, vipa, er observert på Sunde.