• Privat

Høyre vil ta makten hjem igjen

Strand og Hjelmeland fikk sine kommuneplaner i retur fra Fylkesmannen i Rogaland. Nok er nok, mener Høyre.