Elektronisk arkiv til 8,7 millioner

Et enstemmig Stavanger formannskap gikk torsdag inn for at kommunen skal gå over til fullelektronisk og papirløst saksarkiv i alle enheter innen 2012.