Vil du, så kan du

Til kvinner som vil bli ledere, sier Elisabeth Lærdal Skuland følgende: Ha tro på deg selv!