• Knut S. Vindfallet

Nødvendig med grunnkunnskaper

Et komplisert arbeidsliv med mange omstillinger, fører til at de som ikke har nødvendige grunnkunnskaper lett faller utenfor.