• Veiglede hos fra venstre varaordfører Magnhild Eia (Lund), statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og ordfører Reidar Gausdal (Flekkefjord). Hans E.H. Jacobsen

Nå blir det lys i tunnelen

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lekker villig vekk fra revidert nasjonalbudsjett: Midtrekkverk og tunnellys i på E 39 i Vest-Agder og ytterligere 20 km med veilys inn i Rogaland.