Ny runde om hytte-søppel

Sektorsjef Steinar Ness foreslår en mer rettferdig hytterenovasjon som til en viss grad tar hensyn til bruk og dermed søppelmengde.