«Svekket sikkerhet» uten værtjeneste

Nedleggelsen av Værtjenesten kan bli en fare for flysikkerheten på Sola.