- Boplikt gir færre innbyggere

— Det er en myte at boplikt bevarer folketallet ifraflyttingsområder. Tvert imot, hevder landbruksprofessor.