Skepsis til framdrift

Overarkitekt Grete Kvinnesland i byplanavdelingen mener at framdriftsplanen for stadion i Jåttåvågen neppe er realistisk.