Motorvei-lokk truer sothøne og toppand

Ornitologisk forening i Rogaland protesterer mot planene om lokk over Motorveien. De frykter at det vil bety gjenfylling av et verdifullt fugletjern ved Mosvatnet.