• Til sammen skal 62 kilometer ny kontaktledning legges mellom Kjelland omformerstasjon og Sandnes.

Buss for tog på Jærbanen

Arbeid med å legge ny kontaktledning gjør at det settes opp buss for tog på strekningen mellom Vigrestad og Helleland til helgen.