• Kommunalstyre for byutvikling (KBU) var på befaring i Bjergsted før torsdagens møte. Tommy Elllingsen

Reddet boltreplass for barnehage

Foreldrene protesterte, politikerne lyttet, og vips var barnehagens grøntområder reddet.