• I minst 20 år ventet Malmheim på sykkelsti mot Sandnes sentrum. Nå gjenstår bare 26 meter før barna har trygg skolevei, men den gjenstående stubben har blitt en fastlåst strid. Knut S. Vindfallet

Det smerter å ekspropriere

Å ekspropriere areal til fortau i Julebygda, er blitt en vond sak for politikerne i Sandnes. Etter 20 års krangel kan det skje.