• Ingar Tyssen med sin datter Oda Grimen Tyssen har inntatt byens største sandkasse på Holmen sammen med Therese Kristiansen og hennes sønn, Emil Kristiansen Engelsvoll.I sommer ble detablert en provisorisk lekeplass utenfor De Røde Sjøhus på Holmen. Nå skal parkeringsplassen gjenopprettes og lekeapparatene skal fjernes. Jarle Aasland

Nå blir det lekeplass på Torget

Torget skal ikke være øde og forlatt mye lenger. Lekende barn, benker og trær skal snart være på plass.