• Gunnar Toresen, barnevernssjef i Stavanger, er tilfreds og ikke overrasket over at BLD har konkludert med at barnevernloven ikke er brutt. Jarle Aasland

- Brøt ikke barnevernloven i Tyrkia-saken

Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet (BLD) anser Tyrkia-saken som avsluttet.