• Meldingene fra turgåerne i Sørmarka en mørk kveld var klare: Her er for mørkt, det er ubehagelig å gå her alene. Vi ønsker oss mer lys. Kristian Jacobsen

Sentrum har fått gatelys-pengene

Kommunen har fått mange innspill om at turstiene i bydelene er for mørke. Men de siste årene har pengene til belysning blitt brukt i sentrum.