• Kari Mills har vært en forkjemper for dyrevelferd i Rogaland i en årrekke. Jon Ingemundsen

Politisk strid om kattestøtte

Rådmannen vil ikke gi driftsstøtte til Kari Mills og kattehuset i Hinnasvingene. Nå er flere politiske partier på glid.