• Fra barn og unges kommunestyre (BUK) i Randaberg. Malin Skjeldal (14) og Magne Tøhje (14) . Pål Christensen

Vil lovfeste ungdomsmedvirkning

Informasjon om unges ønsker og behov er avgjørende for at kommunene skal kunne utvikle det beste velferdstilbud for alle innbyggere.