• - Det er ikke heldig å komme løpende flere år etter, eller ta stilling i sak for sak, om den skal granskes eller ikke, sier Stavanger-politiker Per A. Thorbjørnsen. Jarle Aasland

Vil ha havarikommisjon for tragiske hendelser

Overdosedødsfall. Drap, branner og unaturlig død blant hjelpetrengende. Per A. Thorbjørnsen (V) foreslår å opprette en uavhengig granskingskommisjon for kommunene på Nord-Jæren.