• lymfødem_116_.jpg

Spør om behandlingsforskjell

Stortingsrepresentant Bent Høie ber helseministeren redegjør for forskjellsbehandling av lymfødempasienter.