• - Jeg vil ikke bli tatt til inntekt for Stavanger Aps håndtering av konfliktene en nå står oppe i og den prosessen partiet har utsatt Jone Andersen for, sier Fride Solbakken. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Fride Solbakken ut av Stavanger Ap

Hovedårsaken er styret og bystyregruppa sin håndtering av konfliktene som har preget lokallaget de siste årene.