• Kaos på Ruten torsdag morgen. Odd Kristian Stokka

Togene er forsinket

En sporveksler i Sandnes skaper nå problem for togtrafikken mellom Stavanger og Sandnes.