• Kombinasjonen melk og svin på Jæren, her representert ved et stort melkefjøs, hadde en mye bedre inntektsutvikling enn for landbruket på landsbasis fra 2010 til 2011, viser de nye driftsgranskningene i jordbruket. Kristian Jacobsen

Svake jordbrukstall, jærbøndene vinnere

Mens snittinntekten per årsverk i jordbruket på landsbasis falt med 2 prosent fra 2010 til 2011, økte den med 9 prosent på Jæren og med 6 prosent i resten av Rogaland.