• 1. mars har denne gruppen premiere med musikalen Sønn av synd i Sola Kulturhus. Fra venstre: May-Helen Torland, Tonje Taraldsvik, Mari Tveiten, Erik-Mikal Tjåland, Sondre Taraldsvik, Johanne Steinsland Egge, Frode Førland og Sigurd Madland. Egil Ø. Nærland

Sønn av synd satte spor

Mens folk fleste julehandlet i en isende kald Langgata, brukte åtte unge scenekunstner seg selv som reklameplakater for musikalen Sønn av synd.