• Lura skole har ledig plass, og kan få nye skolekretsgrenser for å kunne ta imot flere elever. Dette skoleåret kjører 6. og 7. trinn på Ganddal skole buss til Lura skole, fordi Ganddal skole utvides og rehabiliteres. Marit Hæreid

Sandnes utfordrer retten til å gå på nærmeste skole

Sandnes-politikerne vil utnytte skolekapasiteten bedre. Derfor planlegger de nye skolekretsgrenser for å lede elever til skolene som har ledig kapasitet.