• - Ombyggingen er i gang, konstaterer ordfører Stanley Wirak, Ap, og varaordfører Pål Morten Borgli, Frp. Når ærverdige Sandnes sykehus fyller 100 år i 2014, skal det få nytt liv som Sandnes Helsehus. Kristian Jacobsen

Tøffe krav når Wirak skal oppfylle løftene

Ordfører Stanley Wirak, Ap, bruker pisken for å nå full sykehjemsdekning innen 2015. Han har lovet ferdigstillelse av Sandnes Helsehus i april – mai 2014. Mandag startet ombyggingen.