• – Det er viktig å forebygge utenforskapet. En viktig grunn til at elever ramler ut av videregående skole, og en viktig grunn til at mange faller utenfor arbeidsmarkedet, er lese- og skriveproblemer som de ikke fikk god nok hjelp til tidlig nok. Anders Minge

- Vi må trø til fra dag 1 i 1. klasse

Høyreleder Erna Solbergs dysleksi ble ikke oppdaget før hun begynte i videregående. Hun har stor tro på at Lesesenteret vil utvikle gode opplegg for å hjelpe 1. klassinger med lese— og skrivevansker som kan tas i bruk i hele landet. Solberg lover at staten skal være med å betale for at så kan skje.