• Helse Stavanger tar grep for å hindre kompetanseflukt ved Rogaland psykiatrisk sjukehus avdeling Våland. Thomas Fosse

Lokker sykepleiere med 25.000 i bonus

Helse Stavanger tar grep for å hindre kompetanseflukt ved Rogaland psykiatrisk sjukehus avdeling Våland. Sykepleiere og vernepleiere ved avdelingen får tilbud om 25.000 kroner i bonus hvis de blir værende i jobben ut året.