Helse Stavanger skal kutte med 44,6 millioner kroner

Direktør Bård Lilleeng orienterte onsdag styret i Helse Stavanger om at 44,6 millioner skal spares inn i løpet av 2013.

Publisert: Publisert:

Bård Lilleeng er direktør i Helse Stavanger. Foto: Pål Christensen

Denne artikkelen er over syv år gammel

— Når vi gjør driftsjusteringer vil noen alltid merke at tilbudet til deres gruppe vil bli annerledes i en periode. Jeg kan imidlertid garantere at tilbudet og sikkerheten for pasientene vil være forsvarlig, sier Lilleeng til Aftenbladet.

Bakgrunnen for innsparingene er at styret tidligere har vedtatt å drive med 90 millioner kroner i overskudd – for å bidra til finansering av nytt sykehusbygg. Per februar ligger det imidlertid an til et underskudd på 6,9 millioner kroner, mens det er budsjettert med et overskudd på 15 millioner. Det betyr at det er et negativt avvik på 21,9 millioner allerede etter årets to første måneder.

— I sum gjør dette at vi har et betydelig behov for omstilling. Vi har ikke kommet langt nok for å tilpasse oss nye krav og en ny virkelighet, sier Lilleeng.

Mest å spare på lønn

I dag la Lilleeng fram en svært konkret plan for hvordan tiltakene skal gjøres. Oppsummert skal de 44,6 millionene spares slik:

Inntektsøkning: 9,1 millioner

Gjestepasienter 3,1 millioner

Redusere lønn: 28,9 millioner

Redusere ulike typer drift 3,4 millioner.

— Det er ikke snakk om sparing eller kutt, men om å bruke ressursene på en måte som gjør at vi står igjen med et overskudd på 90 millioner ved årets slutt, sier Lilleeng.

- Er situasjonen alvorlig?

— Nei, det er den ikke. Pasientene får fortsatt en førsteklasses behandling. Men det er krevende for et så stort helseforetak og gjøre driftstilpasninger parallelt med full aktivitet, sier Lilleeng, som forteller at dette handler om å bruke mindre på drift og mer på investeringer for å sikre et godt tilbud for innbyggerne også i framtiden.

Les mer:

-

Les også

Direktøren taus om hvor kuttene kommer

-

Les også

Fullt kjør på intensiven - ikke flere pleiere

Slik påvirkes divisjonene

Innsparingene fordeler seg slik fordelingsvis:

Kirurgisk divisjon: 9,5 millioner.

Kvinne-barn-divisjon: 5,9 millioner

Divisjon for medisinsk service: 13,1 millioner

Medisinsk divisjon: 6,6 millioner.

Psykiatrisk divisjon: 6,3 millioner.

Internservice: 0,74 millioner.

Stab: 2,5 millioner

De ansatte forstår situasjonen

Aud_H_Riise_16_.jpg

Tross de kommende endringene hadde de ansattes representanter god forståelse for tiltakene ledelsen nå kommer til å gjennomføre.— Jeg har tillit til at de vil ivareta hensynet til pasientene, sier Aud H. Riise, styremedlem i Helse Stavanger og foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

— Jeg er samtidig redd for at sparetiltakene fører til at ansatte opplever en mer krevende hverdag, sier Riise, som skjønner at sykehuset må utvikles og endres i takt med tiden.

- Støtter du tiltakene?

— Jeg ser at de gjør så godt de kan, sier Riise.

Egil Olsen er styremedlem i Helse Stavanger og foretakshovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Han erkjenner kravet om å gå 90 millioner i pluss for å bygge sårt tiltrengte sykehusbygg.

— Det vil likevel bli krevende å ta inn dette samtidig som vi er i en presset situasjon som følge av den store tilflytningen. Selv om de er små beløp i hver avdeling, blir dette utfordrende for de ansatte, sier Olsen.

Hovedtillitsvalgt for Overlegeforeningen ved Helse Stavanger HF, Erna-Gunn Moen, mener ledelsen ikke har noe valg med tanke på hvordan foretakene er organisert i dag.

— Jeg kan samtidig ikke se for meg hvordan de skal klare å gjennomføre disse tiltakene uten at det vil få konsekvenser for både de ansatte og for pasientene, sier Moen.

Psykebilen kan få en pause

Mange frykter at psykebilen vil bli nedlagt som følge av tiltaksplanen til ledelsen i Helse Stavanger. I 2010 ble Stavanger den andre byen etter Bergen som fikk psykiatrisk ambulanse. Før «psykebilen» kom på veien, var det ofte politiet som måtte hente psykiatriske pasienter.

- Hvordan vurderer du framtiden for psykebilen, direktør Lilleeng?

— Jeg håper og tror at vi skal ha et psykebil-tilbud også i framtiden. Dette er et godt tilbud som vi er godt fornøyd med. I en omleggingsfase vil vi imidlertid diskutere driften av denne, men ingenting er foreløpig avgjort, sier Lilleeng.

Frp vil finansiere annerledes

Stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp) frykter at spareplanen vil ramme pasientene og mener noeannet vil være naivt å tro.

— Sykehussjefen spør seg selvhvordan i alle dager han har drevet sykehuset tidligere når han sier at pasientene skal få et like godt tilbud samtidig somsykehuset skal spare 44,6 millioner, sier Horne, som også ønsker nytt sykehus, men vil se på hvordan dette skal finansieres.

— Slik det er i dag må sykehusene ta altfor mye fra driften for investeringen. I stedet burde man hatt egneinvesteringsbudsjett som går utenfor driften, sier Horne, som også mener sykehusene bør få en størremulighet til å låne penger til investering og nybygg enn det er i dag.

Les mer:

Les også

Psykebilen kan forsvinne

Publisert: