32 på valg for Sola Venstre

Nora Nilsen står i spissen for de 32 solabuene som stiller til valg for Venstre.