Ville sove – brøt seg inn i kontorbygg

Politiet beskriver hendelsen som grovt tyveri.