Buss for tog er en vits

Hvorfor presenteres det som en nyhet at togene står? Det er en mye større nyhet når togene går.